[Download] phần mềm xem camera Questek, Kbvision 2020

STT Tên phần mềm Tải về
1 TeamViewer ver. 5.0 Download
2 UltraViewer ver. 6.0 Download
3 Mobile Apps List (Danh sách phần mềm dùng trên điện thoại/MTB) Download
STT Tên phần mềm Tải về
1 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Download
2 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Download
3 Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION Download
4 Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW) Download
5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 1.0
6 Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 2.0 (NEW) Download
7 Hướng dẫn Cập nhật Firmware cho đầu ghi hình KBVISION để sử dụng KBiVSM ver 2.02.0 Download
8 Hướng dẫn Backup và Restore trên phần mềm KBiVMS  Download
9 Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW Download
10 Phần mềm VDP Config (Phần mềm tìm kiếm và quản lý chuông cửa màn hình) Download
11 Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI Download
STT Tên phần mềm Tải về
 Dòng QUESTEK 6100AHD + 9000NVR +  9000IP
1 CMS v3 ( Phần mềm quản lý camera) Download
2 Device Manager ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP ) Download
3 H264 Playback ( Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình) Download
Dòng QUESTEK 8400 + 6000IP
4 NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera) Download
5 NVMS 1200 ( Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS) Download
6 IP Tool (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP ) Download
7 IP Tool 2 (Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP – phiên bản 2) Download
Dòng QUESTEK 5000D5
8 CMS V3 for Questek 5000 (Phần mềm quản lý camera) Download
Camera IP 921IP & 922IP
9 CMS Client (Phần mềm quản lý Camera) Download
Camera IP 905HW
10 Search Pro (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP) Download
11 iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera) Download
Fimware
12 Fimware fix  6104AHD Download
13 Fimware fix  6108AHD Download
14 Fimware fix  6108HAHD Download
Phần mềm khác dành cho Questek
15 Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 Series Download
16 Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) Download
17 Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) – Mac OS Download
18 Phần mềm CMS 6100 v3 Download
19 Phần mềm CMS 6200 Download
20 Phần mềm CMS 6200AHD Download
21 ActiveX 6100 & 6200 6100  6200
22 Phần mềm CMS 9000UIP Series Download
23 Phần mềm CMS 9000IP Series Download
24 Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series Download
25 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC Download
26 Phần mềm Seach Camera IP 9000 Download
27 Phần mềm Active đầu 6900 Download
28 Phần mềm CMS 6900 Download
29 Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE Download
30 Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVI Download
31 Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series) Download
32 Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD Series Download
33 Phần mềm IP Update Questek.tv Download
34 Phần mềm Playback H.264 (6100, 9000) Download

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *